// Voorstelling // vluchten

jamal kazza
maandag 2 maart 2020
om 13u30

alle jaren secundair onderwijs

locatie: cultuurcentrum de kimpel
prijs: 7 euro

‘Vluchten’ gaat over drie persoonlijkheden die door tal van gebeurtenissen op afstand zijn komen te staan van een zekere realiteit. Dag in dag uit trachten ze te achterhalen wie zij werkelijk zijn of wensen te zijn. Maar de dagelijkse confrontatie met allerlei vraagstukken en beproevingen brengt hen steeds verder weg van hun bestaansrecht. De empathische benadering van verschillende leefwerelden is gebaseerd op een professionele en persoonlijke relatie met mensen die het gezelschap nauw aan het hart ligt. Een achtbaan van gedachten en gevoelens bij een puber die gekrast door het leven gaat, een vrijgevochten dame die alles en iedereen wil achterlaten maar absoluut geen uitweg vindt. en een man die zijn vrouwelijke identiteit uiteindelijk tracht vrij te laten.

Het collectief belicht een strijd die elk van ons voert, een verlamming ervaart of op de loop gaat. Welke betekenis de externe actor of factor ook heeft en hoe groot de impact op de persoon, in de kern gaat ‘Vluchten’ over universele waarden. Met een duidelijk verstaanbare kreet…

Vluchten is een samenspel van drie personages die door een reeks van toevalligheden – hun levensloop – enorm geconfronteerd worden met verdrongen gedachten en gevoelens. Geen beeldspraak of dure woorden. Rond de pot draaien noch wikken en wegen. Maar recht voor de raap: in pure mensentaal!

Als angst én liefde voor nostalgie je al dan niet dicht bij je ware identiteit brengen, zijn onrust en onveiligheid zeer wisselvallige begrippen. Wanneer je gekrast en geblutst door het leven gaat , kleurt dit je kijk op de toekomst.

Jamal Kazza is een rasechte Limburger met Maghrebijnse roots. Hij was jarenlang straathoekwerker in Schoonbeek.

Belangrijk! Voor en/of na deze voorstelling bieden we workshops in de klas aan.

spel: Naïma N’Ait-Si-Lahcen, Salvatore Lampariello en Jamal Kazza
www.pl-ements.be

Schrijf je hier in vanaf 02-09-2019 tot 07-12-2019.