// Expo // 1000 Jaar Loon

EXPOkimpel
maandag 5 november tot en met vrijdag 23 november 2018

derde graad lager onderwijs

locatie: expokimpel
prijs: gratis

Via een kunsteducatief project i.s.m. Villa Basta in het najaar van 2018, ontdek je samen met jouw leerlingen de Loonse geschiedenis van onze contreien. Na een creatieve verkenning van de Loonse resten in de stad Bilzen gaan de leerlingen in EXPOkimpel hun verworven kennis actief verwerken in een creatieve workshop. Lokale geschiedenis, kunst en creativiteit worden één leerrijke beleving, die nadien in de klas nog uitgediept kan worden. Voor leerlingen van de 3de graad lager onderwijs.

Dit project in EXPOkimpel loopt parallel met de grote expo “Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon” in Alden Biesen. Deze expo loopt van 26 oktober 2018 t.e.m. 10 maart 2019 en is de moeite waard om te bezoeken met je klas. Meer info op: www.alden-biesen.be.

Naar aanleiding van de tentoonstelling werd een educatief project uitgewerkt.

Voor het basisonderwijs bestaat dit pakket uit:

 • Achtergrondinformatie over het graafschap Loon voor de leerkracht
 • 6 oriënterende lessen over volgende thema’s
  Les 1 Introductie: wie waren de graven van Loon?
  Les 2: over burchten en kastelen
  Les 3: leven in het land van Loon
  Les 4: Cultureel leven bij de graven van Loon
  Les 5: Religieus leven en Alden Biesen
  Les 6: Synthese

De info voor de leerkracht (achtergrondinfo en lesontwerpen) en de info voor de leerlingen (werkboekje van de 6 lessen) werden telkens ook gebundeld in één pdf die iedereen kan downloaden en gebruiken (www.1000jaarLoon.be).

Het is uiteraard ook de bedoeling dat de leerlingen de tentoonstelling bezoeken. De kinderen zullen zich inleven in de rol van Prinsbisschop, Graaf (of Gravin) van Loon, Abt, Abdis, Drossaard, dienstbode, koopman… Het wordt een onvergetelijk ervaring met ons plaatselijk verleden. Een team van 10 gidsen staat klaar om u en de kinderen te begeleiden…