// Expo // Bilzen op historische kaarten en prenten

Bibliotheek de kimpel
zaterdag 9 juni tot en met vrijdag 31 augustus 2018
tijdens de openingsuren van de bibliotheek

alle jaren lager onderwijs
alle jaren secundair onderwijs

locatie: bibliotheek de kimpel
prijs: gratis

Bibliotheek De Kimpel laat je kennismaken met de boeiende wereld van historische kaarten. Na werk van de cartografen Visscher en Fricx en kaartmateriaal over de (r)evoluties in de cartografie, vooral tijdens oorlogen, draait deze vijfde aflevering helemaal rond Bilzen. Oud beeldmateriaal van Bilzen is zeldzaam. Een werkgroep verzamelde prachtige oude kaarten en prenten uit de 16de tot de 20ste eeuw, uit archieven maar vooral uit privécollecties.

De expo laat Bilzen zien op historische kaarten, in oude gravures en in bestuurlijke documenten – zoals atlassen en kadasterkaarten – en eigenaardigheden, bijvoorbeeld kaarten over de verkoop van de stadswallen. De expo bevat uitleg over het materiaal, met omschrijvingen van historische plaatsnamen en gebouwen. Heel wat gehuchten en alle deelgemeenten van Bilzen komen aan bod.